Дикват а.в.; Diquat (G22)контактен, тотален
ХЕРБИЦИДИ: Реглон форте СЛ (лоза, овощни (стари ябълкови градини, слива и праскови - разсадници); десикант: рапица, картофи), Реглон форте СЛ + прилепител (като десикант).
ПРИЛОЖЕНИЕ: Само с лични предпазни средства (умерено токсичен). Най-бързо действие (унищожава в рамките на денонощие). Като вегетационен хербицид в трайните насаждения се внася в активна вегетация на плевелите (20-30 см.). Може да се прилага като тотален спрямо плевелните асоциации от ливаден (вътрередова ивица) и окопен (междуредия) тип с предпазване на културата от препарата. Осигурява чисти насаждения в рамките на месец, след което многогодишните п. развиват издънки.
Като десикант (памук, кориандър, слънчоглед, люцерна семепр., соя, ориз) се прилага в съответната фаза на узряване на продукцията особ. във влажно време (т.нар. контролиран момент на прибиране).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска фотосистема I; Причинява натрупване на пероксиди и разпад.