Фенмедифам а.в. и Десмедифам а.в.;
Phenmedipham (G5) + Desmedipham (G5)
контактен 1г.ш.
ХЕРБИЦИДИ: Битъп компакт, Бетанал АМ11 (зах. цвекло, ягоди - до 2-4 л. плевели), Бетанал прогрес (+етофумезат)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Фенмедифам (зах. цвекло, спанак, трапезни цвекла) в комбинацията си с десмедифам се ползва при захарно цвекло. Поради десмедифам хербицидите се прилагат най-късно 90 дни преди реколтирането на зах. цвекло. Внасят се до ф. 2-4 лист на плевелите. Битъп компакт и Бетанал АМ11 еднократно (ф. 1-ви чифт същински листа зах. цв.) или двукратно (първо във ф. 1-ви чифт същ. л. зах. цв., и седмица след това). Бетанал прогрес само двукратно.
ДЕЙСТВИЕ: Фенмедифам, както и десмедифам подтискат фотосистема II;