Флуазифоп-П-бутил а.в.; Fluazifop (G1)системен 1г. и мн.ж. + балур к.
ХЕРБИЦИДИ: Фузилад форте 150ЕК + прилепител (+фомезафен с/у 1г.ш.)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Типичен балурицид ползван при житни плевели в широколистни култури (независимо от фазата им, обикновено при по-късно заплевеляване). Най-високо ефективен е след окопаване и подхранване на влажна почва при слънчево време. Сърфактант или растителни масла подобряват ефективността (восъчен налеп при засушаване).
При 1г.ж. (ф. 3-5 л.) с ниската доза, а високата доза е при наличие и на мн.ж. (троскот, пирей) + балур к. (височина 10-20 см.) за култури слънчоглед, памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци, домати, пипер, картофи. При самосевки (3-5 л.) от житни култури напролет в маслодайна рапица с ниската доза.
Не се третира над 25°С - устицата са затворени и системното насищане с препарата ще е намалено.
Смесим с Базагран (соя) и Зенкор (картофи, домати).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска растежните точки. Инхибира ацетил CoA карбоксилазата.