Глифозат а.в.; Glyphosate (G9)системен, тотален
ХЕРБИЦИДИ: Наса 360СЛ, Космик СЛ, Доминатор 360СЛ, Доминатор ултра, Глифозат-С СЛ, Глифос 36СЛ, Глифос супер 45СЛ, Глифоган 480СЛ/Глифоголд 480СЛ, Баркли Галъп 360 и Варварин 360, Раундъп, Раундъп екстра СЛ, Ефазат 36СЛ и Глифъп 36СЛ, Сателит 360СЛ, Тайфун СЛ, Торинка, Тревисимо СК, Тъчдаун систем 4 360СЛ.
ДЕЙСТВИЕ: Инхибитор EPSP синтаза; Транспортира се към кореновият връх и смущава функциите му.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Обикновено се прилагат след прибиране на предшественика (кр.юни, юли) при наличие на коренищни и кореновоиздънкови плевели в активна вегетация с добре развита листна маса. Фазите през, които оттокът към корените е най-силен са: мн.ш. (бутонизация); мн.ж (изметляване); поветица и вълча ябълка (цъфтеж); храсти (след буен растеж), а 1г.ж. са най-чувствителни във ф 3-4л. Две-четири седмици след третирането се провежда дълбока обработка за изваждане на кореновите отрязъци и изсушаването им (това почистване се провежда независимо от стандартните технологии след окопни или култ. със слята повърхност). Дозите са нарастващи според устойчивостта и фазата на развитие на плевелният състав, както следва: балур, паламида, поветица, тръстика, вълча ябълка, къпина, храсти.
2. При минимална обработка напролет, както при зеленчукови и окопни (околосеитбено). ССПП (при поникнали плевели, без почвено последействие).
3. Намират приложение и през вегетацията на културите. Пръска се насочено в междуредието с намалено налягане на дюзите, с употреба на преграждащи материали (найлон) за да не попадне върху култ. растение. Внимава се за отнасянето на парите по посока движение на въздуха и се избягват ветровити дни.
4. В овощни градини първо се премахват издънките от приземната част на дърветата и се изчаква зарастването им преди приложение в околостъблените кръгове. В лозя първо се премахват лакомците, лозите се привързват, изчаква се седмица за зарастване на раните и се пръска насочено (предпазни ръкави) в междуредието. Хербицидна мотика: маже се двукратно и след 20 дни отново за значимо редуциране.
5. В края на вегетацията (преджътвено - 10 дни преди реколтиране) през влажни години, като десикант в пшеница, ечемик, овес, соя, слънчоглед. Следжътвено (сламата от стърнищата се изнася).
6. Третирането на крайпътни отводнителни канали и ж.п. линии е през пролетта (апр., май) и лятото (юни, юли, авг).
7.Комбинираният препарат с това а.в. Тревисимо (+диурон почвен с дълго последействие) се прилага в лозя преди отваряне на пъпките и два месеца след това като предварително се премахват лакомците, лозите се привързват, изчаква се калусиране и се пръска насочено в междуредието (намалено налягане на дюзите).