Хлорсулфурон а.в.; Chlorsulfuron (G2)системен 1г.ш. + х.резист.
ХЕРБИЦИДИ: Глийн 75ДФ, Игъл 75ДФ, Спринт 20ВП, Спринт 75ВП (персистентност на леки почви !)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Внасянето на хербициди около сеитбата (преди или след) елиминира плевелите отрано, но практически не винаги е възможно. Отглеждането на царевица като 2-ра култура след пшеница изисква оптимална организация за есенна подготовка в есенно-житните посеви. Хербицидите обединяващи почвено и листно действие (ранни ф. на пл.), отчасти улесняват борбата с/у плевелите при подобно уплътнено ползване.
При пшеница (монокултура) може да се ползва ССПП, както и във ф. 3-5 лист на културата. Ечемик (монокултура) ф. 3-5 л. Овес. При лен се внася във ф. елхичка, а в ливади и пасища, когато папратта е в активен растеж. Може да се прилага спрямо необработваеми площи и при поддърж. на угар. По-високите дози а.в. са за почвено приложение. Недостатъчна ефективност на алкални и варувани почви (над pH 7.5).
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното делене в точките на нарастване (корен, филизи).