Йодсулфурон а.в. + Амидосулфурон а.в.;
Iodosulfuron (G2) + Amidosulfuron (G?)
системен 1г.ш. + х. резист.
ХЕРБИЦИДИ: Секатор ОД (+антидот - мефенпир диетил)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се при пшеница и ечемик (след 3 л. до братене и малко след това), като при по-ниски t° забавя действието си. При прораснали плевели се ползва по-високата доза (високоселективен). Ефективен е срещу паламида (ф.розетка, височина 10-15см.). Въздейства и на неактивните меристеми (точки на нарастване). Почвено торене и поливка засилват ефективността. Чувствителни съседни култури: слънчоглед, рапица, зеленчуци, лозя и овощни. След унищожен третиран предш. не се засява овес, изчаква се 15 дни за пролетна ж. култура (плитка оран), а за картофи или царевица се изчаква месец (оран 20 см.).
ДЕЙСТВИЕ: Йодсулфурон е ALS инхибитор.