Изоксафлутол а.в.; (G)системен 1г.ж. и ш.
ХЕРБИЦИДИ: Мерлин 750ВГ*    (почвен - след поливка се поема от коренчетата и подз. стъбла)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Царевица, памук, нахут, лен, резене (ССПП); Картофи (СЗПП); Лавандула, рози, градински чай (напролет преди вегетация култура и плевели при добре обраб. и влажна почва).
При дъждовно време балурът от къси коренища загива, а развитите растения формират стерилни семена. Може да се "активира" чрез включване на дъждовална инсталация (при гравитачно се измива частично). При засушаване плевелите проникват в чист слой без да се засегне растежът. Културите загиват при плитка сеитба. Активен срещу резистентните (s-метолахлор): абутилон, бутрак, галинзога, синап, ряпа, ч.к.грозде. След третиран предшественик (царевица) се извършва дълбока обработка и се сеят житни, но не и бобови. Проявява и вегетационно действие спрямо плевели в/у угар. Възможно е и предсеитбено внасяне (до 2 месеца), но обработките след това се избягват тъй като премахват хербицидният слой.
Комбиниран препарат с това а.в. (Мерлин Дуо +тербутилазин) може да се приложи и през ранната вегетация на царевицата (до 3л.) при поникнали плевели (само ш. във фаза кръстосване). Дозите се увеличават последователно: картофи (неизявен ефект), памук, лавандула, като царевицата е най-устойчива с най-високи дози, водещи до силно повлияване на плевелите.
При смесване на Мерлин с Нитрогард 880ЕК, ацетохлорът се активизира от влагата около сеитбата на царевицата и се разгражда от слънцето, а по-късно Мерлин 750 се "активира" чрез дъжуване.
* Мерлин 750ВГ е заменен от Мерлин Флекс 480СК, чийто антидот (ципросулфамид) подобрява селективността към царевица.