Изопротурон а.в.; (G?)системен 1г.ж. и н.ш.
ХЕРБИЦИДИ: Изор 500СК, Протуган 50СК; (почвата да не е песъчлива - хумус над 2,5%)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Пшеница, ечемик. Почвено: ССПП (при засушаване забавя действието си). На леки почви се предпочита есенно листно третиране. При по-ниски температури (препоръчително внасяне на есен) персистентостта в почвата е по-продължителна, а борбата е по-ефективна, когато е влажна и в градинско състояние. Твърдата пшеница и овесът проявяват чувствителност.
Листно: внася се, когато условията за развитие на културите са благоприятни - наесен след 3л. до кр.братене на културата, до 3л. плевели; При закъснял посев - напролет до ф. кр.братене, но в ранни ф. на плевелите (до 3л.), след подхранване. Закъснение се допуска на високи и хладни места с по-късни фенофази п. Температурата на въздуха (вегетац. третиране) да не е под 10°С. Не се прилага при прогноза за t° близки до нула. Смеси с листен тор (над 25°С пригор), оптимизират почвеното торене, подпомагат културата в усл. на стрес, но могат да влошат селективността.
Предпосевното внасяне на хербицид (есен), сеитба в оптимален за мястото срок и валиране, есенно внесен 30% от азота са предпоставки за слабо заплевеляване с 1 г. напролет (не се третират).
Действат спрямо ж. плевели от 3-та група при пшеница и ечемик (лисича опашка, ветрушка, едног.райграс, едног.метлица, див овес, житна пиявица, овсига). Високите дози са за почвено приложение.
Комб. препарат с това а.в. (Кугар +дифлуфеникан) е приложим и с/у 1г.ш. и х.резист, а високите дози с/у лепка.