Квизалофоп-П-етил а.в.; Quizalofop (G1)системен 1г. и мн.ж.
ХЕРБИЦИДИ: Тарга супер 5ЕК (типичен балурицид)
ДЕЙСТВИЕ: Ацетил CoA карбоксилаза инхибитор и блокира синтеза на маст. к-ни ползвани за кл. мембрани.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Да не се съхранява под 0° С! Сърфактант или растителни масла за максимален ефект.
При 1г.ж. (ф. 3-5 л.) с ниската доза, а по-високите дози са при наличие и на мн.ж. (троскот, пирей - ф. 3-5 л.) и балур к. (височина 10-20 см.) в културите домати, слънчоглед, соя, зах. цвекло, памук, тютюн, фасул, картофи, лук, ягоди. Най-високите дози при малини и лозя. При самосевки (3-5 л.) от житни култури в маслодайна рапица с ниската доза.
Балурицид при житни плевели (3-5 л.) в голям брой широколистни култури (независимо от фазата им). По начало, насаждението се създава в/у чиста от плевели площ, и през вегетацията с това а.в. се третира вторичното заплевеляване (депозит от минали години). А по-късно през вегетацията при смесено заплевеляване с ж. и ш. плевели, третиране с Баста СЛ за унищожаването им заедно с надземната маса на някои от културите.