МЦПА (аминна сол) а.в.; MCPA (G4)системен ш.
ХЕРБИЦИДИ: Агроксон СЛ, 2M-4X (лен), Оптика трио СЛ (дихлорпроп-П+МЦПП) и х. резистентни, У-46 М флуид (1г.ш.) (ефективни са над 10-12°С)
ПРИЛОЖЕНИЕ: При ечемик и пшеница във фаза братене на културите. Агроксон може да се прилага към най-чувствителната житна култура (овес), а поради "мекото" си действие е допустим дори във ф. вретенене.
Принципно най-ефикасна е борбата с/у плевели в есенно-житните, когато се извежда околосеитбено. Когато това се комбинира с оптимален срок сеитба (и валиране) и предзимно внасяне 30% от азотната доза, създаваме предпоставки за ниско пролетно заплевеляване. Съчетаването на тези фактори невинаги е възможно и се налага пролетно третиране. Рано напролет преди вегетация, площта се обследва за вида, фазата и степента на заплевеляване за да се определи дозата и хербицидът, приложим след възобновяване растежът на плевелите. Целта през вегетацията е недопускане на плевели преди ф. вретенене на културата, които силно редуцират добива.
ДЕЙСТВИЕ: Имитира растителните хормони; Синтетичен ауксин.