Метрибузин а.в.; Metribuzin (G5)системен 1г.ш. и н.ж.
ХЕРБИЦИДИ: Зенкор 70ВГ, Зино 70ВП, Еклипс 700ВДГ (фитотоксичност песъчл. почви - хумус под 1%)
ПРИЛОЖЕНИЕ:На тежки почви се завишава дозата, а когато са преовлажнени се предпочита листно третиране. Окончателното профилирането на почвата се извършва преди пръскането, а 40 дни след това обработките се избягват - нарушават образуваният хербициден слой. Добра смесимост с бентазон.
Картофи: СЗПП (след 40 дни се загърлят), или вегетационно при 10-20 см. височина на културата, а при чувствителни сортове само почвено с ниски дози. Домати: преди разсаждане или при 1-ва цветна китка. Домати (безрасадни), татул: при 1-ва цветна китка. Фитотоксичен при домати в ранни ф. (до 4 л.) и е препоръчително двукратно - ССПП и 4-6 лист, не се ползва в култивационни съор. При царевица (пълзящ щир) насочено с ниско налягане в дюзите с ограничител в междуредията. В насаждение от люцерна предвегетационно. Соя, копър, резене: ССПП. Грах (ф. 8-15 см., 3-5 трилистник), да се избягват леки почви и е чувствителен в ранни фази.   Почвеното действие е 3-4 месеца (според t°, валежи, почвен тип).
След третиран предшественик (картофи), преди чувствителни втори култури (житни, моркови, грах) се извършва дълбока обработка (намалява концентрацията в почвеният хоризонт).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска фотосистема II; Също като G6 и G7, но с различен подход.