Оксифлуорфен а.в.; Oxyfluorfen (G14)контактен 1г.ш. и н.мн.ш.
+ паламида (само надз.)
ХЕРБИЦИДИ: Галиган 240ЕК и Оксиган 240 ЕК, Гоал 2Е, Гоал 4Ф При очаквано заплевеляване с 1г.ш. се прилагат почвено - персистентност до 6 месеца при високи дози и хладна година.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Гоал 2Е: Слънчоглед (ССПП или вегетационно 2-4л. плевели); Фъстъци, соя, памук-фитотокс. (ССПП); Домати, пипер, тютюн, зеле (преди разсаждане на постоянното място); Ориз (кандри 2-4 л. плевели); Лук (ССПП или СЗПП или ф. 3-4л.); Бор, смърч. Зеленчукови, овощни, лоза (април, май след пръскане и силен дъжд бързопреходни фитотоксични петна); Овощни разсадници, малини, градински чай (предвегетационно, преди поява плевели). Влияе отчасти на поветица.
Гоал 4Ф: слънчоглед (ССПП или вегетационно 2-4л. плевели), лук (ССПП или СЗПП).
Галиган: слънчоглед (ССПП), лук (трикратно, ф. 3-4л. и през 7 дни).
ДЕЙСТВИЕ: Инхибира протопорфириноген охидаза. Контактноподобно действие при наличие на светлина.