Пироксулам а.в.; Pyroxsulam (G2)1г.ж. и ш. + див овес
ХЕРБИЦИДИ: Палас 75ВГ
ПРИЛОЖЕНИЕ: В житни култури във фаза начало на братене до второ коляно. Плевели (житни 3-4 брат; широколистни 2-8 л.). Еднократно третиране!
Ефективен с/у трирога лепка (ранни фази), див овес (независимо от фазата), полска овсига, райграс видове. Недостатъчно ефективен с/у паламида, мак. Предозиране (20, 40 и 80 g/dек) в ечемик (Веслец) предизвиква лека хлороза и скъсени класове, предизвиква изоставане в растежа (Обзор), силно изоставане в растежа и антоционова окраска (Дунав 1). Фитотоксичността при предозиране при културите ечемик и овес (загива) отчасти се дължи на непряко нарушаване на фотосинтетичният процес. (Митков А., 2012)
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното делене (триазолопиримидинов сулфонамид).