Пропаквизафоп а.в.; ? (G?)системен 1г. и мн.ж. + балур
ХЕРБИЦИДИ: Ажил 100ЕК (+сърфактант) (типичен балурицид - вегетационен противожитен)
ПРИЛОЖЕНИЕ: При директна сеитба на зеленчуците, плевелите ги изпреварват, а депозитът от плевелни семена създава вторично заплевеляване през вегетацията. Според очакваното заплевеляване се прилагат съответно: 1.хербицид с/у житни (ССПП/преди разсаждане); 2.хербицид с/у широколистни (ранна вегетация); 3.балурицид (по-късно през вегетацията след провокиране към растеж - поливка, окопаване).
Ниските дози (фаза 3-5 лист плевели) Ажил се прилагат при заплевеляване с 1г.ж., а по-високите дози за мн.ж. троскот и пирей (балур 10-20 см.). Прилага се независимо от фазите на развитие при слънчоглед, зах. цвекло, тикви, пъпеши, соя, памук, домати, лук, пипер. Най-високите дози са при ягоди и малини. Дозите при рапица са най-ниски, като при тази култура в това а.в. може да се извежда борба само с/у 1г.ж.