Римсулфурон а.в.; Rimsulfuron (G2)системен 1г.ж. и н.ш.
+ балур к., пирей
ХЕРБИЦИДИ: Титус 25ДФ - добавя се прилепител (Елект-царевица или Тренд)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Да не се съхранява при влажни условия. При царевица (до ф. 8-ми л.) за зърно и силаж се прилага, когато ш. плевели са във ф. 2-4 л., а 1г.ж. фаза 1-6 л. до братене. Високата доза е за многогодишните житни балур от коренища и пирей (височина 20-25 см.). По-ефективен при топло и влажно време. Не се ползва при пуклива и зах. царевица, както и за семепроизв.
При картофи (5-20 см., еднократно или двукратно) и домати (след 4 л. безразсадни) се прилага в същите фази на плевелите. Спрямо сорт Бинте проявява фитотоксичност.
Слабо засяга свиница, лобода, паламида, лепка (бързо го метаболизират и разграждат). Двукратно приложение при настойчив балур (втор. запл. от семена). Въздейства на надз. маса поветица.
7 дни карантина спрямо органофосфорни инсектициди.
Целта е да се опази царевицата до 7-8 лист, до която фаза е силно повлияна от плевелите;
Нетретирана царевица на поливни площи значително редуцира добива (сорт Furio), а употреба на Титус предполага увеличение с 60%. (Базитов, В., И. Господинов, Р. Петкова, 2004)
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното делене.