Тралкоксидим а.в.; Tralkoxydim (G1)системен 1г.ж.
ХЕРБИЦИДИ: Грасп 25СК При попадане в/у кисела почва се отбелязва по-продължително задържане в ПК.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Летлив - съхранява се в плътно затворени съдове. Да се избягват прекомерно влажни или сухи почви. Прилага се рано напролет (над 15° С) при заплевеляване с див овес (3 л. до края братене), когато пшеницата и ечемика са в началото на трайната си вегетация. Въздейства и на други ж. плевели, но в ранни фази. Поради слаба прилепимост се прилага в смес с Атплюс 463. Употребява се и в посеви с ръж и тритикале. Смесване с Дерби намалява ефективността, а смес със сулфонилуреи да се избягва;
Увеличаване на добива и кълнителната енергия при твърдата пшеница (Възход) се отбелязва при внасяне със стимулатора Тритимил във ф. братене на пшеницата (Делчев, Г., Колев, Т., Ненкова, Д. 2007-2009 г.).
ДЕЙСТВИЕ: Подтиска растежните точки. Инхибира ацетил CoA карбоксилазата.