Трибенурон а.в.; Tribenuron (G2)системен 1г.ш. + х.резист.
ХЕРБИЦИДИ: Алай макс (+метсулфурон G2 и мн.ш. в/у угар, както и храсти), Хармони екстра (+тифенсулфурон G2 и мн.ш.), Гранстар Супер 50СГ (+тифенсулфурон и мн.ш.), Гранстар 75ДФ и Тример 75ДФ, Експрес 50ДФ (PR64E83 Слънчоглед, 2-6 л. плевели), Корида 75ВДГ и Питон 75ВДГ (при пшеница след 3 л.), Хемтрибе 75ВГ   (при почвена влага се абсорбират и от кълновете)
ПРИЛОЖЕНИЕ: Алай макс (пшеница, ечемик) се внася след 2-3 л. до нач. вретенене на културата. Хармони екстра (пшеница, ечемик - след 3 л. до края на ф. братене) е ефективен в ранни фази плевели. Гранстар супер (пшеница, ечемик - ф. братене) се внася във ф. 2-4 л. широкол. п. и ф. розетка паламида. Гранстар 75ДФ и Тример 75ДФ (ечемик, пшеница - след 2-3 л.) се внася във ф. 2-4 л. плевели (при необх. се добавя 2,4D), Хемтрибе 75ВГ (пшеница, ечемик - братене) се внася до 2-4 л. плевели.
Към Хармони екстра, Гранстар 75ДФ, Тример, Корида, Питон се прибавя прилепител Тренд 90 (0,15%).
ДЕЙСТВИЕ: ALS инхибитор; Прекратява клетъчното делене в точките на нарастване (корен, филизи).