Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


ДРУГИ ПЛЕВЕЛИ(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


80. Голям живовлек (брад.к.)
Plantago major
Greater plantain
81. Картъл (чимообр.)
Nardus stricta
Matgrass
82. Пълзящ очиболец (пълз.)
Potentilla replans
Creeping cinquefoil
83. Винен лук (луковично)
Allium vineale
Wild garlic84. Гарвански лук (лукович.)
Ornithogalum narbonense
Narbonne Star-of-Bethlehem
85. Кукувиче грозде (лукович.)
Muscar racemosum
Grape hyacinth
87. Кукувича прежда (ст.параз.)
Cuscuta campestris
Greater dodder
86. Синя китка (кор.полупараз.)
Orobanche ramosa
Branching broomrape

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови