Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


ДВУГОДИШНИ ПЛЕВЕЛИ(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


73. Бучиниш
Conium maculatum
Hemlock
74. Див морков
Daucus carota
Wild carrot
75. Жълта комунига
Melilotus officinalis
Ribbed melilot
76. Лопен
Verbascum blattaria
Moth mullein77. Магарешки бодил
Carduus acanthoides
Welted thistle
78. Репей
Arctium lappa
Greater burdock
79. Слез
Malva sylvestris
Common mallow
.
.
.

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови