Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


КОРЕНИЩНИ + клубенкови(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


97. Балур
Sorghum halepense
Johnson grass
98. Тревист бъз
Sambucus ebulus
Danewort
99. Обикновена коприва
Urtica dioica
Common nettle
100. Камъш (тръстика)
Phragmites australis
Common reed101. Мента
Mentha arvensis
Corn mint
102. Орлова папрат
Pteridium aquilinum
Eagle fern
103. Бял равнец (обикновен)
Achillea millefolium
Yarrow
104. Грудково секирче
Lathyrus tuberosus
Tuberous pea


105. Троскот
Cynodon dactilon
Bermuda grass
106. Полски хвощ
Equisetum arvense
Field horsetail
.
.
.
.
.
.

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови