Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


КОРЕНОВОИЗДЪНКОВИ ПЛЕВЕЛИ(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


107. Полска къпина
Rubus caesius
European dewberry
108. Вълча ябълка
Aristolochia clematitis
Birthwort
109. Кипарисова млечка
Euphorbia cyparissias
Cypress spurge
110. Козя брада
Rumex acetosella
Sheep’s sorrel111. Лечебно паче гнездо
Anchusa officinalis
Alkanet or Common bugloss
112. Пореч (липицензов)
Rorippa lippizensis
local Bulgarian + tomato
113. Паламида
Cursium arvense
Creeping thistle
114. Поветица
Convolvulus arvensis
Field bindweed


115. Родилна трева (горуха)
Cardaria draba
Hoary cress
116. Полски кострец (многог.)
Sonchus arvensis
Perennial sow-thistle
.
.
.
.
.
.

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови