КЪСНИ ПРОЛЕТНИ ПЛЕВЕЛИ(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


27. Абутилон на Теофраст
Abutilon theophrasti
Velvetleaf
28. Бабини зъби
Tribulus terestris
Puncture-vine
29. Бутрак (свиница)
Xanthium strumarium
Rough cocklebur
30. Градински кострец (едног.)
Sonchus oleraceus
Smooth sow-thistle31. Галинзога
Galinsoga perviflora
Gallant soldier
32. Дрипавка
Crepis setosa
Bristly hawksbeard
33. Дива бамя, любеничник
Hibiscus trionum
Flower-of-an-hour
34. Компасна салата
Lactuca serriola
Prickly lettuce


35. Дараджан, кокоше просо
Echinochloa crus-galli
Cockspur
36. Полско огнивче
Anagallis arvensis
Scarlet pumpernel
37. Казашки бодил
Xanthium spinosum
Spiny cocklebur
38. Бяла лобода
Chenopodium album
White goosefoot


39. Зелена кощрява
Setaria viridis
Green bristlegrass
40. Сивосинкава кощрява
Setaria glauca
Pearl millet
41. Лападоволистно пипериче
Persicaria lapathifolia
Pale persicaria
42. Пача трева
Polygonum aviculare
Knotgrass


43. Европейска подсунка
Heliotropium europaeum
Common heliotrope
44. Кръвно просо
Digitaria sanguinalis
Red finger-grass
45. Татул
Datura stramonium
Thorn-apple
46. Торилис
Torilis arvensis
Spreading hedge parsley


47. Злолетница
Coniza canadensis
Canadian fleabane
48. Черно куче грозде
Solanum nigrum
Black nightshade
49. Обикновен щир
Amaranthus retroflexus
Common amaranth
50. Пълзящ щир
Amaranthus blitoides
Mat amaranth


51. Бял щир
Amaranthus albus
White amaranth
.
.
.
.
.
.
.
.
.

МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови