Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


РАННИ ПРОЛЕТНИ ПЛЕВЕЛИ(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


14.Бабинец
Caucalis platicarpos
Small bur-parsley
15. Див синап
Sinapis arvensis
Charlock
16. Див овес
Avena fatua
Spring wild-oat
17. Калугерка
Vaccaria pyramidata
Cowherb18. Кривица
Calepina irregularis
White ballmustard
19. Колендро
Bifora radians
Wild coriander
20. Лепка
Galium apparine (tricorne)
Corn cleavers
21. Летен горицвет
Adonis aestivalis
Summer pheasant’s-eye


22. Скърбица
Myagrum perfoliatum
Mitre cress
23. Слънчева млечка
Euphorbia helioscopia
Sun spurge
24. Обикнов. мъртва коприва
Lamium purpureum
Red dead-nettle
25. Фасулче
Fallopia convolvulus
Black-bindweed


26. Копиевидно секирче
Lathyrus aphaca
Yellow vetchling
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови