Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


ПЛЕВЕЛИ С ВРЕТЕНОВИДЕН КОРЕН(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


88. Лечебна върбинка
Verbena officinalis
Common vervain
89. Ветрогон
Eryngium campestre
Field eryngo
90. Лечебно глухарче
Taraxacum officinale
Dandelion
91. Гръмотрън
Ononis spinosa
Spiny restharrow92. Дъвка (кривец)
Chondrilla juncea
Skeletonweed
93. Див пелин
Artemisia vulgaris
Mugwort
94. Теснолистен живовлек
Plantago lanceolata
Ribwort-plantain
95. Лапад
Rumex obtusifolius
Bitter Dock


96. Синя жлъчка (цикория)
Cichorium intubis
Chicory
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови