Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове


ЗИМНО-ПРОЛЕТНИ ПЛЕВЕЛИ(и хербицидни активни в-ва, употребявани при съответният плевел; click corresponding link for herbicide)


52.Бодлива метличина
Centaurea solstitialis
Yellow star-thistle
53. Ветрушка
Apera spica-venti
Loose silky-bent
54. Врабчово семе
Lithospermum arvense
Field Gromwell
55. Венерин гребен
Scandix pecten-veneris
Shepherd’s-needle56. Войничица
Descurainia sophia
Flix weed
57. Полски мак, кадънка
Papaver rhoeas
Field poppy
58. Дива ряпа
Raphanus rafanistrum
Wild radish
59. Къклица
Agrostemma githago
Corncockle


60. Камелина, ленак
Camelina sativa
Camelina
61. Лечебна лайка
Matricaria chamomilla
Scented mayweed
62. Полско лютиче
Ranunculus arvensis
Corn buttercup
63. Полска лисича опашка
Alopecurus myosuroides
Black-grass


64. Овчарска торбичка
Capsella bursa-pastoris
Shepherd’s-purse
65. Полска попова лъжичка
Thlaspi arvense
Field pennycress
66. Полско подрумче
Anthemis arvensis
Scentles chamomile, mayweed
67. Полска ралица
Consolida regalis
Forking larkspur


68. Източна ралица
Consolida orientalis
Oriental larkspur
69. Синя метличина
Centaurea cyanus
Bachelor’s button
70. Трицветна теменуга
Viola tricolor
Wild pansy
71. Часовниче
Erodium cicutarium
Common stork’s-bill

Хербарий и вегетационни графики на най-разпространените плевели.
Herbarium. 116 Weeds of Bulgaria (as taught in Agrarian University - Plovdiv)
автор: Антони Начев; консултант: гл. ас. Аньо Митков; стр.: 50 (print A4)

ISBN 978-619-188-003-4 Предложеният материал представлява албум с плевели изучавани в бакалавърски курс по дисциплината хербология. Активността на плевелната растителност е представена чрез вегетационни графики, съставени за климатичните условия на гр. Пловдив, но са представителни и за цяла България. Посочени са хербициди, както и техните активни вещества въздействащи върху съответният плевел. Файлът е предназначен за изпринтване и сглобяване на собствен албум с плевели. Цветни приложения с практически аспекти от взаимодействието на плевелите с околната среда, както и микроскопски снимки на проводящата им система.   DOWNLOAD СВАЛИ (17.5 MB, PDF)


МОНОКАРПНИ:  Ефемери | Ранни пролетни | Късни пролетни | Зимно пролетни | Зимни | Двугодишни
ПОЛИКАРПНИ:  Други | Вретеновиден корен | Коренищни | Кореновоиздънкови