След няколко прослушвания на даден файл и заучаването му, слушателят ще може да отговори веднага след въпроса, изпреварвайки отговора през времето на паузата.

        Пример: "Производството продуцира?" ...........пауза........... "Стоки и стойност."
 

Двулентов звук (стерео), 32 kHz, 80 kbit/s, mp3 формат, оптимизирани за download. Натиснете PLAY до съответният файл за прослушване или RightClick-SaveTargetAs !
PLAY or SAVE 4.21 Mb, 7:22 min 1. "Същност и значение на маркетинга"
PLAY or SAVE 6.92 Mb, 12:06 min 2. "Потребности, желания, търсене"
PLAY or SAVE 4.42 Mb, 7:44 min 3. "Стоки, стойност, размяна"
PLAY or SAVE 2.98 Mb, 5:13 min 4. "Неопределеност"
PLAY or SAVE 7.81 Mb, 13:39 min 5. "Търсене, задачи"
PLAY or SAVE 5.51 Mb, 9:38 min 7. "Основни маркетингови концепции"
PLAY or SAVE 6.23 Mb, 10:53 min 8. "Система на маркетинга"
PLAY or SAVE 7.44 Mb, 13:00 min 9. "Маркетингова обкръжаваща среда"
PLAY or SAVE 5.96 Mb, 10:25 min 10. "Маркетингова стратегия - видове, етапи"
PLAY or SAVE 2.18 Mb, 3:49 min 11. "Маркетингова информационна система"
PLAY or SAVE 6.03 Mb, 10:32 min 12. "Маркетингово проучване и организирането му"
PLAY or SAVE 6.47 Mb, 11:18 min 13. "Целеви маркетинг, сегментиране"
PLAY or SAVE 6.17 Mb, 10:47 min 15. "Жизнен цикъл на продукта"
PLAY or SAVE 5.40 Mb, 9:26 min 16. "Иновация. Позициониране на нов продукт"
PLAY or SAVE 5.40 Mb, 9:27 min 17. "Цената - елемент на маркетинговият микс"
PLAY or SAVE 3.85 Mb, 6:44 min 18. "Фактори на ценовата политика на фирмата"
PLAY or SAVE 2.35 Mb, 4:06 min 19. "Политика на дистрибуция. Пласмент"
PLAY or SAVE 5.29 Mb, 9:14 min 20. "Каналите на реализация в сист. на дистрибуция"
PLAY or SAVE 2.58 Mb, 4:30 min 21. "Комуникационен микс. Промоция"
PLAY or SAVE 4.50 Mb, 7:52 min 22. "Реклама и рекламна политика"
PLAY or SAVE 4.41 Mb, 7:42 min 23. "Рекламен бюджет"

Представеният звуков материал обхваща голяма част от преподаденият материал по дисциплината маркетинг за агроном-полевъди в бакалавърската степен на Аграрния университет - Пловдив. Ресурс използваем и за дистанционна форма на обучение.
 
Използвана литература:
1. Богоев Г., Д. Лулчева, Н. Бенчева, В. Копривленски. Маркетинг, Акад. изд. на Аграрния университет, 2010 г.
2. Лични записки на А. Начев от лекции по маркетинг (полевъди - редовно обучение) период IX-X. 2013 г., водени от доц. д-р Георги Богоев.
3. Лични записки на А. Начев от упражнения по маркетинг (редовно обучение), период IX-X. 2013 г., водени от гл. ас. Теодора Стоева-Паришева.

 
 
Последна редакция на файловете: 20 януари 2014 г.

©
Антони Начев 2013-2015, Някои права запазени.

Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове | Карта на сайта | Съобщи за неточност