УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ОТ NivaBG


Статии разработени на сайта на NivaBg. Материали подготвяни с цел помощ в учебната и практическа селскостопанска дейност. Щракнете върху "статия" за да бъдете пренасочени към външна страница.
 

 
0. Определител по снимка. Каталог на икономически важните болести, неприятели и плевели в зърнопроизводството, овощарството и зеленчукопроизводствотостатия

-
1. Картиране на плевелите при зърнено-житните култури в пернишкия регион. Дипломна работа разработена от В. Павлов.статия
2. Документи за регистрацията на колесен трактор, тракторно ремарке, друга самоходна техника.статия
3. Обследване при житните. Проява на листни петна - ран листен пригор, септориози, пролетен листен пригор.статия
4. Обследване на зимна рапица през месец май. Борба с болестите и неприятелите по рапицата.статия
5. Eсенно приложение на хербициди при зърнено-житните култури. Доц. д-р Ганка Баева, Институт за защита на растенията, Костинбродстатия
6. Падналите дъждове създават благоприятни условия за масово разпространение на мана по картофите, зеленчуковите култури и лозата. Не губете време.статия
7. Фитосанитарно състояние на земеделските култури (стърнища, слънчоглед, царевица, картофи, костилкови, семкови).статия
8. Интегрирана борба с вредителите при отглеждане на пшеница. Ръководство за борба с болестите, плевелите и неприятелите при пшеница.статия
9. Болести при съхранение на картофите (фузариум - сухо гниене, фомоза).статия
10. Oбработките на почвата са едно от основните средство за борба с плевелите.статия
11. Регистрация като земеделски производител - основни стъпки.статия
12. Вакла маришка овца.статия
13. Бяла маришка овца.статия
14. В ранни фази слънчогледът страда от плевелите.статия
15. Торене на зимните житни култури преди трайна пролетна вегетация.статия
16. Ранни сортове хибридни домати.статия
17. Листни въшки.статия
18. Поливното отглеждането на лука е в пряка връзка с успешното извеждане на борбата с плевелите.статия
19. Контрол на болестите по пшеницата при пролетната вегетация.статия
20. Борба с плевелите в царевичните и слънчогледовите площи.статия
21. Плевели при царевица.статия
22. Контрол на рисковите болести по слънчогледа.статия
23. Неотложни пръскания срещу вредителите по зеленчуковите култури.статия
24. Пръскане с бордолезов разтвор - кога и как.статия
25. Колорадски бръмбар. Борба, описание и инсектициди за борба.статия
26. Вредители при съхранение на зърното. В складовите бази зърното се напада от гъгрици, брашнояди, молци и др.статия
27. Контрол на вредителите по зеленчуковите култури през август.статия
28. Предсеитбено торене при пшеница и ечемик. Норми на торене.статия
29. Контрол на плевелите в рапичните посеви през есента.статия
30. Контрол на плевелите в есенно-житните посеви.статия
31. Шийно гниене по лука – (Botrytis allii, Botrytis byssoidea, Botrytis squamosa).статия
32. Сипкаво меко гниене по лука - Burkholderia gladioli pv. Allicolas.статия
33. Листни и почвени хербициди при лукови култури.статия
многогод.
едногод.
34. Компютърната игра Farming Simulator 2013 е по-голяма от миналите версии и обогатява с изключително съдържание и много нови функции. За целта ще е нужно да добавите към компютъра си производителна видеокарта.статия
35. Ефективен контрол на плевелите в есенно-житните култури и рапицата.статия
36. Растителна защита при царевица.статия
37. Царевицата и слънчогледът трябва да бъдат опазени от плевели до 7-8 лист за да се избегне значителната редукция в количеството реколта.статия
38. След приключване на жътвата е задължително да се извършат маршрутни обследвания за определяне плътността от полевката.статия
39. Съхранете пшеницата правилно.статия
40. Ранна борба с плевелите при пшеница и ечемик.статия
41. Фенологичен календар. Методи за установяване развитието на неприятелите по фенологичните фази на културите.статия
42. Фенологична прогноза - развитие на неприятелите по овощните - ябълков плодов червей, плодова оса, малинова галица.статия
43. Торене на земеделските култури - справочник на проф. Горбановстатия
44. Торене на фасула, изисквания към хранителния режим и торови нормистатия
45. Как се попълва дневник за растителна защита - примерно попълнени дневници.статия
46. Обикновена полевка - описание, борба при каламитет.статия
47. Родните пшеници през зимата на 2015 година. Анализ на състоянието на пшеницата, влиянието на факторите върху растежа, развитието и студоустойчивостта.статия
48. Как да попълним таблицата за изчисление на СПО (икономическия размер) на земеделските стопанства. Инструкция от МЗХ с Кодове на културите в таблицата за СПО за ПРСР 2014-2020.статия

Ползвани са обичайните учебни материали, но следвайки препоръките имайте предвид, че полската практика се различава от чисто научните описания, които се прилагат след консултация с опитен специалист.
 
Използвана литература:
1. Трънков И., Г. Москов, М. Дойкова, Г. Пепелянков, Б. Рангелов, Д. Бахариев. Отглеждане на земеделски култури, Дионис, 2006 г.
2. Горбанов, С., Торене на земеделските култури, Виденов & син, 2010 г.
3. Кръстева, Л., Р. Цонева, С. Петков. Растителна защита, ИК Булхерба, второ преработено издание

 
 
Последна редакция на отпратките: 10 април 2015 г.

|
страницата отправя към сайта на NivaBG |  

Home | Плевели | Биометрия | Маркетинг | Вредители | Лимец и спелта | Произходни центрове | Карта на сайта | Съобщи за неточност